Kalkulator goriva

Izračunaj cijenu goriva, prosječnu potrošnju ili prijeđenu udaljenost

Što želiš izračunati?

Koliko trebam utočiti goriva za prijeći određenu udaljenost?

km
L/100km
kn

Rezultat:

Potrebna količina goriva: L
Ukupna cijena: kn
Da bi prešao udaljenost od km uz prosječnu potrošnju automobila L/100 km trebaš natočiti L goriva.
Za cijenu goriva od kn/L ukupni trošak putovanja je kn.

Koliku udaljenost mogu prijeći za određenu količinu goriva?

L
100 km/L
kn

Rezultat:

Udaljenost: km
Ukupna cijena: kn
S L utočenog goriva i prosječnom potrošnjom automobila od L/100 km možeš prijeći km.
Za cijenu goriva od kn/L ukupni trošak putovanja je kn.

Kolika će biti prosječna potrošnja goriva za prijeđenu udaljenost?

km
L
kn

Rezultat:

Prosječna potrošnja automobila: L/100 km
Ukupna cijena: kn
Za prijeđenih km i potrošenih L goriva, prosječna potrošnja automobila iznosi L/100 km.
Za cijenu goriva od kn/L ukupni trošak putovanja je kn.