AGS Hrvatska d.o.o.

Najnovije cijene goriva na benzinskim postajama na lokaciji: Zagreb

Lokacija:

  Benzinska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  AGS Hrvatska d.o.o.
  Zagrebačka avenija 100a
  EUROSUPER BS 95 11.48 HRK
  2
  AGS Hrvatska d.o.o.
  Zagrebačka avenija 100a
  DRIFT EUROSUPER BS 95 12.85 HRK
  3
  AGS Hrvatska d.o.o.
  Zagrebačka avenija 100a
  EUROSUPER BS 100 13.36 HRK

  Dizelska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  AGS Hrvatska d.o.o.
  Zagrebačka avenija 100a
  EURODIESEL BS 12.50 HRK
  2
  AGS Hrvatska d.o.o.
  Zagrebačka avenija 100a
  DRIFT EURODIESEL BS 14.62 HRK

  Plinsko ulje (lož ulje)

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  AGS Hrvatska d.o.o.
  Zagrebačka avenija 100a
  EURO LOŽIVO ULJE 9.78 HRK