AGS Hrvatska d.o.o.

Najnovije cijene goriva na benzinskim postajama na lokaciji: Zagreb

Lokacija:

  Benzinska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  AGS Hrvatska d.o.o.
  Zagrebačka avenija 100a
  EUROSUPER BS 95 1.44 EUR
  2
  AGS Hrvatska d.o.o.
  Zagrebačka avenija 100a
  DRIFT EUROSUPER BS 95 1.82 EUR
  3
  AGS Hrvatska d.o.o.
  Zagrebačka avenija 100a
  EUROSUPER BS 100 1.89 EUR

  Dizelska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  AGS Hrvatska d.o.o.
  Zagrebačka avenija 100a
  EURODIESEL BS 1.46 EUR
  2
  AGS Hrvatska d.o.o.
  Zagrebačka avenija 100a
  DRIFT EURODIESEL BS 1.88 EUR

  Plinsko ulje (lož ulje)

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  AGS Hrvatska d.o.o.
  Zagrebačka avenija 100a
  EURO LOŽIVO ULJE 1.04 EUR