Crodux Derivati Dva d.o.o.

Najnovije cijene goriva na benzinskim postajama na lokaciji: Zagreb

Lokacija:

  Benzinska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Jadranska 10
  EUROSUPER 95 BS MaxPower 10.72 EUR
  2
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  EUROSUPER 95 BS MaxPower 11.10 EUR
  3
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 1
  EUROSUPER 95 BS MaxPower 11.10 EUR
  4
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Jadranska 10
  EUROSUPER 100 BS MaxPower 13.36 EUR
  5
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  EUROSUPER 100 BS MaxPower 13.49 EUR
  6
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 1
  EUROSUPER 100 BS MaxPower 13.77 EUR

  Dizelska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Jadranska 10
  EURODIESEL BS 12.30 EUR
  2
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  EURODIESEL BS 13.44 EUR
  3
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 1
  EURODIESEL BS 13.44 EUR
  4
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Jadranska 10
  EURODIESEL BS MaxPower 15.02 EUR
  5
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 1
  EURODIESEL BS MaxPower 15.96 EUR
  6
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  EURODIESEL BS MaxPower 16.19 EUR

  Autoplin

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  AUTOPLIN MaxPower 6.84 EUR
  2
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Jadranska 10
  AUTOPLIN MaxPower 7.51 EUR