Crodux Derivati Dva d.o.o.

Najnovije cijene goriva na benzinskim postajama na lokaciji: Zagreb

Lokacija:

  Benzinska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  EUROSUPER 95 BS MaxPower 10.49 HRK
  2
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 1
  EUROSUPER 95 BS MaxPower 10.49 HRK
  3
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Jadranska 10
  EUROSUPER 95 BS MaxPower 10.49 HRK
  4
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  EUROSUPER 100 BS MaxPower 12.68 HRK
  5
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 1
  EUROSUPER 100 BS MaxPower 12.68 HRK
  6
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Jadranska 10
  EUROSUPER 100 BS MaxPower 13.11 HRK

  Dizelska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  EURODIESEL BS 12.19 HRK
  2
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 1
  EURODIESEL BS 12.19 HRK
  3
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Jadranska 10
  EURODIESEL BS 12.19 HRK
  4
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  EURODIESEL BS MaxPower 14.80 HRK
  5
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 1
  EURODIESEL BS MaxPower 14.80 HRK
  6
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Jadranska 10
  EURODIESEL BS MaxPower 14.90 HRK

  Autoplin

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  AUTOPLIN MaxPower 7.36 HRK
  2
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Jadranska 10
  AUTOPLIN MaxPower 7.87 HRK