Crodux Derivati Dva d.o.o.

Najnovije cijene goriva na benzinskim postajama na lokaciji: Zagreb

Lokacija:

  Benzinska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Jadranska 10
  EUROSUPER 95 BS MaxPower 10.72 HRK
  2
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  EUROSUPER 95 BS MaxPower 11.10 HRK
  3
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 1
  EUROSUPER 95 BS MaxPower 11.10 HRK
  4
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Jadranska 10
  EUROSUPER 100 BS MaxPower 13.36 HRK
  5
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  EUROSUPER 100 BS MaxPower 13.49 HRK
  6
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 1
  EUROSUPER 100 BS MaxPower 13.77 HRK

  Dizelska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Jadranska 10
  EURODIESEL BS 12.30 HRK
  2
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  EURODIESEL BS 13.44 HRK
  3
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 1
  EURODIESEL BS 13.44 HRK
  4
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Jadranska 10
  EURODIESEL BS MaxPower 15.02 HRK
  5
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 1
  EURODIESEL BS MaxPower 15.96 HRK
  6
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  EURODIESEL BS MaxPower 16.19 HRK

  Autoplin

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  AUTOPLIN MaxPower 6.84 HRK
  2
  Crodux Derivati Dva d.o.o.
  Jadranska 10
  AUTOPLIN MaxPower 7.51 HRK