INA – Industrija nafte d.d.

Najnovije cijene goriva na benzinskim postajama na lokaciji: Zagreb

Lokacija:

  Benzinska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica božidra adžije 7b
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  2
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica vjekoslava heinzela 63
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  3
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica silvija strahimira kranjčevića 6a
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 11.48 HRK
  4
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica grada vukovara 45
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  5
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ksaverska cesta 2f
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 11.48 HRK
  6
  INA – Industrija nafte d.d.
  Selska cesta 131
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  7
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ilica 278
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  8
  INA – Industrija nafte d.d.
  Nova cesta 102
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  9
  INA – Industrija nafte d.d.
  Slavonska avenija 7a
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 11.48 HRK
  10
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica vatroslava jagića 31a
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  11
  INA – Industrija nafte d.d.
  Avenija dubrovnik 25
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  12
  INA – Industrija nafte d.d.
  Trg josipa langa 13
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 11.48 HRK
  13
  INA – Industrija nafte d.d.
  Slavonska avenija 54
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 11.48 HRK
  14
  INA – Industrija nafte d.d.
  Bukovačka cesta 2
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  15
  INA – Industrija nafte d.d.
  Avenija marina držića 1b
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  16
  INA – Industrija nafte d.d.
  Miramarska cesta 25
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 11.48 HRK
  17
  INA – Industrija nafte d.d.
  Siget 2
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  18
  INA – Industrija nafte d.d.
  Slavonska avenija 25
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  19
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica sr njemačke 1a
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  20
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica sr njemačke 12
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 11.48 HRK
  21
  INA – Industrija nafte d.d.
  Zagrebačka cesta 199
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  22
  INA – Industrija nafte d.d.
  Aleja grada bologne 68
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  23
  INA – Industrija nafte d.d.
  Jadranska avenija 4
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 11.48 HRK
  24
  INA – Industrija nafte d.d.
  Avenija marina držića 100
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  25
  INA – Industrija nafte d.d.
  Avenija marina držića 91
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 11.48 HRK
  26
  INA – Industrija nafte d.d.
  Maksimirska cesta 150
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  27
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ilica 419
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  28
  INA – Industrija nafte d.d.
  Zagrebačka avenija 5c
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  29
  INA – Industrija nafte d.d.
  Slavonska avenija 6b
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 11.48 HRK
  30
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica marijana čavića 2
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  31
  INA – Industrija nafte d.d.
  Maksimirska cesta 131
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  32
  INA – Industrija nafte d.d.
  Dankovečka 2
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  33
  INA – Industrija nafte d.d.
  Jadranska avenija 3
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  34
  INA – Industrija nafte d.d.
  Planinska ulica 2d
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  35
  INA – Industrija nafte d.d.
  Zagrebačka avenija 90
  EUROSUPER 95 11.48 HRK
  36
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ilica 419
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  37
  INA – Industrija nafte d.d.
  Slavonska avenija 25
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  38
  INA – Industrija nafte d.d.
  Maksimirska cesta 150
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  39
  INA – Industrija nafte d.d.
  Avenija marina držića 1b
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  40
  INA – Industrija nafte d.d.
  Zagrebačka avenija 90
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  41
  INA – Industrija nafte d.d.
  Nova cesta 102
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  42
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ilica 278
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  43
  INA – Industrija nafte d.d.
  Dankovečka 2
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  44
  INA – Industrija nafte d.d.
  Jadranska avenija 3
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  45
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica vatroslava jagića 31a
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  46
  INA – Industrija nafte d.d.
  Bukovačka cesta 2
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  47
  INA – Industrija nafte d.d.
  Planinska ulica 2d
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  48
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica vjekoslava heinzela 63
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  49
  INA – Industrija nafte d.d.
  Selska cesta 131
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  50
  INA – Industrija nafte d.d.
  Siget 2
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  51
  INA – Industrija nafte d.d.
  Aleja grada bologne 68
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  52
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica grada vukovara 45
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  53
  INA – Industrija nafte d.d.
  Zagrebačka cesta 199
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  54
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica božidra adžije 7b
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  55
  INA – Industrija nafte d.d.
  Avenija dubrovnik 25
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  56
  INA – Industrija nafte d.d.
  Zagrebačka avenija 5c
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  57
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica sr njemačke 1a
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  58
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica marijana čavića 2
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  59
  INA – Industrija nafte d.d.
  Maksimirska cesta 131
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  60
  INA – Industrija nafte d.d.
  Avenija marina držića 100
  EUROSUPER 95 CLASS PLUS 12.85 HRK
  61
  INA – Industrija nafte d.d.
  Jadranska avenija 4
  EUROSUPER 100 CLASS PLUS 13.36 HRK
  62
  INA – Industrija nafte d.d.
  Slavonska avenija 25
  EUROSUPER 100 CLASS PLUS 13.36 HRK
  63
  INA – Industrija nafte d.d.
  Slavonska avenija 6b
  EUROSUPER 100 CLASS PLUS 13.36 HRK
  64
  INA – Industrija nafte d.d.
  Miramarska cesta 25
  EUROSUPER 100 CLASS PLUS 13.36 HRK
  65
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica vjekoslava heinzela 63
  EUROSUPER 100 CLASS PLUS 13.36 HRK
  66
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ksaverska cesta 2f
  EUROSUPER 100 CLASS PLUS 13.36 HRK
  67
  INA – Industrija nafte d.d.
  Avenija marina držića 91
  EUROSUPER 100 CLASS PLUS 13.36 HRK
  68
  INA – Industrija nafte d.d.
  Dankovečka 2
  EUROSUPER 100 CLASS PLUS 13.36 HRK
  69
  INA – Industrija nafte d.d.
  Trg josipa langa 13
  EUROSUPER 100 CLASS PLUS 13.36 HRK
  70
  INA – Industrija nafte d.d.
  Avenija dubrovnik 25
  EUROSUPER 100 CLASS PLUS 13.36 HRK
  71
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica vatroslava jagića 31a
  EUROSUPER 100 CLASS PLUS 13.36 HRK
  72
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica sr njemačke 12
  EUROSUPER 100 CLASS PLUS 13.36 HRK
  73
  INA – Industrija nafte d.d.
  Slavonska avenija 54
  EUROSUPER 100 CLASS PLUS 13.36 HRK

  Dizelska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica božidra adžije 7b
  EURODIZEL 12.50 HRK
  2
  INA – Industrija nafte d.d.
  Avenija marina držića 1b
  EURODIZEL 12.50 HRK
  3
  INA – Industrija nafte d.d.
  Miramarska cesta 25
  EURODIZEL 12.50 HRK
  4
  INA – Industrija nafte d.d.
  Nova cesta 102
  EURODIZEL 12.50 HRK
  5
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ilica 278
  EURODIZEL 12.50 HRK
  6
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica vjekoslava heinzela 63
  EURODIZEL 12.50 HRK
  7
  INA – Industrija nafte d.d.
  Bukovačka cesta 2
  EURODIZEL 12.50 HRK
  8
  INA – Industrija nafte d.d.
  Planinska ulica 2d
  EURODIZEL 12.50 HRK
  9
  INA – Industrija nafte d.d.
  Jadranska avenija 3
  EURODIZEL 12.50 HRK
  10
  INA – Industrija nafte d.d.
  Avenija dubrovnik 25
  EURODIZEL CLASS PLUS 12.50 HRK
  11
  INA – Industrija nafte d.d.
  Dankovečka 2
  EURODIZEL 12.50 HRK
  12
  INA – Industrija nafte d.d.
  Slavonska avenija 7a
  EURODIZEL 12.50 HRK
  13
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica vatroslava jagića 31a
  EURODIZEL 12.50 HRK
  14
  INA – Industrija nafte d.d.
  Trg josipa langa 13
  EURODIZEL 12.50 HRK
  15
  INA – Industrija nafte d.d.
  Slavonska avenija 54
  EURODIZEL 12.50 HRK
  16
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica silvija strahimira kranjčevića 6a
  EURODIZEL 12.50 HRK
  17
  INA – Industrija nafte d.d.
  Slavonska avenija 25
  EURODIZEL 12.50 HRK
  18
  INA – Industrija nafte d.d.
  Slavonska avenija 6b
  EURODIZEL 12.50 HRK
  19
  INA – Industrija nafte d.d.
  Zagrebačka cesta 199
  EURODIZEL 12.50 HRK
  20
  INA – Industrija nafte d.d.
  Jadranska avenija 4
  EURODIZEL 12.50 HRK
  21
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica grada vukovara 45
  EURODIZEL 12.50 HRK
  22
  INA – Industrija nafte d.d.
  Avenija marina držića 100
  EURODIZEL 12.50 HRK
  23
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ksaverska cesta 2f
  EURODIZEL 12.50 HRK
  24
  INA – Industrija nafte d.d.
  Avenija marina držića 91
  EURODIZEL 12.50 HRK
  25
  INA – Industrija nafte d.d.
  Zagrebačka avenija 5c
  EURODIZEL 12.50 HRK
  26
  INA – Industrija nafte d.d.
  Selska cesta 131
  EURODIZEL 12.50 HRK
  27
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica marijana čavića 2
  EURODIZEL 12.50 HRK
  28
  INA – Industrija nafte d.d.
  Siget 2
  EURODIZEL 12.50 HRK
  29
  INA – Industrija nafte d.d.
  Aleja grada bologne 68
  EURODIZEL 12.50 HRK
  30
  INA – Industrija nafte d.d.
  Maksimirska cesta 131
  EURODIZEL 12.50 HRK
  31
  INA – Industrija nafte d.d.
  Maksimirska cesta 150
  EURODIZEL 12.50 HRK
  32
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica sr njemačke 12
  EURODIZEL 12.50 HRK
  33
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ilica 419
  EURODIZEL 12.50 HRK
  34
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica sr njemačke 1a
  EURODIZEL 12.50 HRK
  35
  INA – Industrija nafte d.d.
  Zagrebačka avenija 90
  EURODIZEL 12.50 HRK
  36
  INA – Industrija nafte d.d.
  Selska cesta 131
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  37
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ilica 419
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  38
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ksaverska cesta 2f
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  39
  INA – Industrija nafte d.d.
  Maksimirska cesta 150
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  40
  INA – Industrija nafte d.d.
  Aleja grada bologne 68
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  41
  INA – Industrija nafte d.d.
  Slavonska avenija 25
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  42
  INA – Industrija nafte d.d.
  Slavonska avenija 6b
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  43
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica vatroslava jagića 31a
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  44
  INA – Industrija nafte d.d.
  Trg josipa langa 13
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  45
  INA – Industrija nafte d.d.
  Slavonska avenija 54
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  46
  INA – Industrija nafte d.d.
  Bukovačka cesta 2
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  47
  INA – Industrija nafte d.d.
  Slavonska avenija 7a
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  48
  INA – Industrija nafte d.d.
  Zagrebačka avenija 90
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  49
  INA – Industrija nafte d.d.
  Planinska ulica 2d
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  50
  INA – Industrija nafte d.d.
  Jadranska avenija 3
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  51
  INA – Industrija nafte d.d.
  Dankovečka 2
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  52
  INA – Industrija nafte d.d.
  Avenija marina držića 1b
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  53
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica silvija strahimira kranjčevića 6a
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  54
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica grada vukovara 45
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  55
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica vjekoslava heinzela 63
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  56
  INA – Industrija nafte d.d.
  Miramarska cesta 25
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  57
  INA – Industrija nafte d.d.
  Nova cesta 102
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  58
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ilica 278
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  59
  INA – Industrija nafte d.d.
  Maksimirska cesta 131
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  60
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica sr njemačke 12
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  61
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica sr njemačke 1a
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  62
  INA – Industrija nafte d.d.
  Zagrebačka cesta 199
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  63
  INA – Industrija nafte d.d.
  Avenija marina držića 91
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  64
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica marijana čavića 2
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  65
  INA – Industrija nafte d.d.
  Avenija marina držića 100
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  66
  INA – Industrija nafte d.d.
  Zagrebačka avenija 5c
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK
  67
  INA – Industrija nafte d.d.
  Jadranska avenija 4
  EURODIZEL CLASS PLUS 14.62 HRK

  Autoplin

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  INA – Industrija nafte d.d.
  Aleja grada bologne 68
  AUTOPLIN 6.66 HRK
  2
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ilica 419
  AUTOPLIN 6.66 HRK
  3
  INA – Industrija nafte d.d.
  Zagrebačka avenija 90
  AUTOPLIN 6.66 HRK
  4
  INA – Industrija nafte d.d.
  Zagrebačka avenija 5c
  AUTOPLIN 6.66 HRK
  5
  INA – Industrija nafte d.d.
  Maksimirska cesta 131
  AUTOPLIN 6.71 HRK
  6
  INA – Industrija nafte d.d.
  Slavonska avenija 54
  AUTOPLIN 6.75 HRK
  7
  INA – Industrija nafte d.d.
  Ulica vjekoslava heinzela 63
  AUTOPLIN 6.76 HRK
  8
  INA – Industrija nafte d.d.
  Avenija marina držića 100
  AUTOPLIN 6.76 HRK

  Plinsko ulje (lož ulje)

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  INA – Industrija nafte d.d.
  Slavonska avenija 7a
  EURO LOŽIVO ULJE EKSTRA LAKO 8.68 HRK