LUKOIL Croatia d.o.o.

Najnovije cijene goriva na benzinskim postajama na lokaciji: Zagreb

Lokacija:

  Benzinska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Zagorska 10
  Eurosuper BS 95 1.49 EUR
  2
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Radnička cesta 175
  Eurosuper BS 95 1.49 EUR
  3
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Remetinečka cesta 100a
  Eurosuper BS 95 1.49 EUR
  4
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Avenija dubrovnik 7
  Eurosuper BS 95 1.49 EUR
  5
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Radnička cesta 228
  Eurosuper BS 95 1.49 EUR
  6
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Aleja bolonje 76
  Eurosuper BS 95 1.49 EUR
  7
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Ilica 437
  Eurosuper BS 95 1.49 EUR
  8
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Zagrebačka avenija 11
  Eurosuper BS 95 1.49 EUR
  9
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Radnička cesta 212a
  Eurosuper BS 95 1.49 EUR
  10
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Rudolfa kolaka 1
  Eurosuper BS 95 1.49 EUR
  11
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Zagorska 10
  Eurosuper BS 95 ECTO 1.59 EUR
  12
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Radnička cesta 175
  Eurosuper BS 95 ECTO 1.59 EUR
  13
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Remetinečka cesta 100a
  Eurosuper BS 95 ECTO 1.59 EUR
  14
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Avenija dubrovnik 7
  Eurosuper BS 95 ECTO 1.59 EUR
  15
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Aleja bolonje 76
  Eurosuper BS 95 ECTO 1.59 EUR
  16
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Ilica 437
  Eurosuper BS 95 ECTO 1.59 EUR
  17
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Zagrebačka avenija 11
  Eurosuper BS 95 ECTO 1.59 EUR
  18
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Radnička cesta 212a
  Eurosuper BS 95 ECTO 1.59 EUR
  19
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Rudolfa kolaka 1
  Eurosuper BS 95 ECTO 1.59 EUR
  20
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Radnička cesta 228
  ECTO Eurosuper 100 1.91 EUR

  Dizelska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Zagorska 10
  Eurodiesel BS 1.38 EUR
  2
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Radnička cesta 175
  Eurodiesel BS 1.38 EUR
  3
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Remetinečka cesta 100a
  Eurodiesel BS 1.38 EUR
  4
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Avenija dubrovnik 7
  Eurodiesel BS 1.38 EUR
  5
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Radnička cesta 228
  Eurodiesel BS 1.38 EUR
  6
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Aleja bolonje 76
  Eurodiesel BS 1.38 EUR
  7
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Ilica 437
  Eurodiesel BS 1.38 EUR
  8
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Zagrebačka avenija 11
  Eurodiesel BS 1.38 EUR
  9
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Radnička cesta 212a
  Eurodiesel BS 1.38 EUR
  10
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Rudolfa kolaka 1
  Eurodiesel BS 1.38 EUR
  11
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Zagorska 10
  Eurodiesel BS ECTO 1.48 EUR
  12
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Radnička cesta 175
  Eurodiesel BS ECTO 1.48 EUR
  13
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Remetinečka cesta 100a
  Eurodiesel BS ECTO 1.48 EUR
  14
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Avenija dubrovnik 7
  Eurodiesel BS ECTO 1.48 EUR
  15
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Radnička cesta 228
  Eurodiesel BS ECTO 1.48 EUR
  16
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Aleja bolonje 76
  Eurodiesel BS ECTO 1.48 EUR
  17
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Ilica 437
  Eurodiesel BS ECTO 1.48 EUR
  18
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Zagrebačka avenija 11
  Eurodiesel BS ECTO 1.48 EUR
  19
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Radnička cesta 212a
  Eurodiesel BS ECTO 1.48 EUR
  20
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Rudolfa kolaka 1
  Eurodiesel BS ECTO 1.48 EUR

  Autoplin

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Radnička cesta 212a
  AUTOPLIN (UNP) 0.73 EUR
  2
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Zagrebačka avenija 11
  AUTOPLIN (UNP) 0.73 EUR
  3
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Ilica 437
  AUTOPLIN (UNP) 0.73 EUR
  4
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Rudolfa kolaka 1
  AUTOPLIN (UNP) 0.73 EUR
  5
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Remetinečka cesta 100a
  AUTOPLIN (UNP) 0.76 EUR
  6
  LUKOIL Croatia d.o.o.
  Aleja bolonje 76
  AUTOPLIN (UNP) 0.76 EUR