Novak-Benz d.o.o.

Najnovije cijene goriva na benzinskim postajama na lokaciji: Zagreb

Lokacija:

  Benzinska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Novak-Benz d.o.o.
  Bani i odvojak 1
  Eurosuper 95 bs 11.48 HRK

  Dizelska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Novak-Benz d.o.o.
  Bani i odvojak 1
  Eurodiesel bs 12.50 HRK

  Autoplin

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Novak-Benz d.o.o.
  Bani i odvojak 1
  Auto plin 6.54 HRK

  Plinsko ulje (lož ulje)

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Novak-Benz d.o.o.
  Bani i odvojak 1
  Lož ulje ekstra lako bs 9.65 HRK