Petrol d.o.o.

Najnovije cijene goriva na benzinskim postajama na lokaciji: Zagreb

Lokacija:

  Benzinska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 121
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  2
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 117
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  3
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 10a
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  4
  Petrol d.o.o.
  Zagrebačka cesta 169
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  5
  Petrol d.o.o.
  Čulinečka cesta 255
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  6
  Petrol d.o.o.
  Remetinečka cesta 151
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  7
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 225
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  8
  Petrol d.o.o.
  Ulica velimira škorpika 18
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  9
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 51
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  10
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 42a
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  11
  Petrol d.o.o.
  Sisačka cesta 2
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  12
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 30
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  13
  Petrol d.o.o.
  Jadranska avenija 11
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  14
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 145a
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  15
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 103a
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  16
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 11c
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  17
  Petrol d.o.o.
  Karlovačka cesta 221
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  18
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 61
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  19
  Petrol d.o.o.
  Zagrebačka avenija 9
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  20
  Petrol d.o.o.
  Dubrava 62
  Q MAX EUROSUPER 95 10.49 HRK
  21
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 61
  Q MAX EUROSUPER 100 12.68 HRK
  22
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 11c
  Q MAX EUROSUPER 100 12.68 HRK
  23
  Petrol d.o.o.
  Dubrava 62
  Q MAX EUROSUPER 100 12.68 HRK
  24
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 30
  Q MAX EUROSUPER 100 12.68 HRK
  25
  Petrol d.o.o.
  Sisačka cesta 2
  Q MAX EUROSUPER 100 12.68 HRK
  26
  Petrol d.o.o.
  Zagrebačka avenija 9
  Q MAX EUROSUPER 100 12.68 HRK
  27
  Petrol d.o.o.
  Ulica velimira škorpika 18
  Q MAX EUROSUPER 100 12.68 HRK
  28
  Petrol d.o.o.
  Jadranska avenija 11
  Q MAX EUROSUPER 100 12.68 HRK
  29
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 225
  Q MAX EUROSUPER 100 12.68 HRK
  30
  Petrol d.o.o.
  Remetinečka cesta 151
  Q MAX EUROSUPER 100 12.68 HRK
  31
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 145a
  Q MAX EUROSUPER 100 12.68 HRK
  32
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 103a
  Q MAX EUROSUPER 100 12.68 HRK
  33
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 42a
  Q MAX EUROSUPER 100 12.68 HRK
  34
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 117
  Q MAX EUROSUPER 100 12.68 HRK
  35
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 10a
  Q MAX EUROSUPER 100 12.68 HRK
  36
  Petrol d.o.o.
  Zagrebačka cesta 169
  Q MAX EUROSUPER 100 12.68 HRK
  37
  Petrol d.o.o.
  Čulinečka cesta 255
  Q MAX EUROSUPER 100 12.68 HRK

  Dizelska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 30
  EURODIZEL 12.19 HRK
  2
  Petrol d.o.o.
  Sisačka cesta 2
  EURODIZEL 12.19 HRK
  3
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 42a
  EURODIZEL 12.19 HRK
  4
  Petrol d.o.o.
  Čulinečka cesta 255
  EURODIZEL 12.19 HRK
  5
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 51
  EURODIZEL 12.19 HRK
  6
  Petrol d.o.o.
  Remetinečka cesta 151
  EURODIZEL 12.19 HRK
  7
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 225
  EURODIZEL 12.19 HRK
  8
  Petrol d.o.o.
  Ulica velimira škorpika 18
  EURODIZEL 12.19 HRK
  9
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 121
  EURODIZEL 12.19 HRK
  10
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 117
  EURODIZEL 12.19 HRK
  11
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 10a
  EURODIZEL 12.19 HRK
  12
  Petrol d.o.o.
  Zagrebačka cesta 169
  EURODIZEL 12.19 HRK
  13
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 61
  EURODIZEL 12.19 HRK
  14
  Petrol d.o.o.
  Karlovačka cesta 221
  EURODIZEL 12.19 HRK
  15
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 11c
  EURODIZEL 12.19 HRK
  16
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 103a
  EURODIZEL 12.19 HRK
  17
  Petrol d.o.o.
  Zagrebačka avenija 9
  EURODIZEL 12.19 HRK
  18
  Petrol d.o.o.
  Dubrava 62
  EURODIZEL 12.19 HRK
  19
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 145a
  EURODIZEL 12.19 HRK
  20
  Petrol d.o.o.
  Jadranska avenija 11
  EURODIZEL 12.19 HRK
  21
  Petrol d.o.o.
  Karlovačka cesta 221
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK
  22
  Petrol d.o.o.
  Jadranska avenija 11
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK
  23
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 145a
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK
  24
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 103a
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK
  25
  Petrol d.o.o.
  Zagrebačka avenija 9
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK
  26
  Petrol d.o.o.
  Dubrava 62
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK
  27
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 11c
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK
  28
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 61
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK
  29
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 121
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK
  30
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 117
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK
  31
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 10a
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK
  32
  Petrol d.o.o.
  Zagrebačka cesta 169
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK
  33
  Petrol d.o.o.
  Remetinečka cesta 151
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK
  34
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 225
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK
  35
  Petrol d.o.o.
  Ulica velimira škorpika 18
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK
  36
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 51
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK
  37
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 42a
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK
  38
  Petrol d.o.o.
  Čulinečka cesta 255
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK
  39
  Petrol d.o.o.
  Sisačka cesta 2
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK
  40
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 30
  Q MAX EURODIZEL 14.80 HRK

  Autoplin

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Petrol d.o.o.
  Čulinečka cesta 255
  Q MAX AUTOPLIN 7.14 HRK
  2
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 51
  Q MAX AUTOPLIN 7.32 HRK
  3
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 121
  Q MAX AUTOPLIN 7.32 HRK
  4
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 10a
  Q MAX AUTOPLIN 7.32 HRK
  5
  Petrol d.o.o.
  Ulica velimira škorpika 18
  Q MAX AUTOPLIN 7.32 HRK
  6
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 117
  Q MAX AUTOPLIN 7.32 HRK
  7
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 225
  Q MAX AUTOPLIN 7.32 HRK
  8
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 145a
  Q MAX AUTOPLIN 7.32 HRK
  9
  Petrol d.o.o.
  Sisačka cesta 2
  Q MAX AUTOPLIN 7.47 HRK
  10
  Petrol d.o.o.
  Remetinečka cesta 151
  Q MAX AUTOPLIN 7.47 HRK
  11
  Petrol d.o.o.
  Jadranska avenija 11
  Q MAX AUTOPLIN 7.47 HRK
  12
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 42a
  Q MAX AUTOPLIN 7.57 HRK
  13
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 30
  Q MAX AUTOPLIN 7.57 HRK

  Plinsko ulje (lož ulje)

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 61
  EURO LOŽ ULJE EKSTRA LAKO 8.82 HRK

  Ukapljeni naftni plin u bocama

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 10a
  UNP - U BOCI OD 10 KG 127.99 HRK
  2
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 42a
  UNP - U BOCI OD 10 KG 127.99 HRK
  3
  Petrol d.o.o.
  Ulica velimira škorpika 18
  UNP - U BOCI OD 10 KG 127.99 HRK
  4
  Petrol d.o.o.
  Čulinečka cesta 255
  UNP - U BOCI OD 10 KG 139.99 HRK
  5
  Petrol d.o.o.
  Remetinečka cesta 151
  UNP - U BOCI OD 10 KG 139.99 HRK
  6
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 51
  UNP - U BOCI OD 10 KG 143.99 HRK