Petrol d.o.o.

Najnovije cijene goriva na benzinskim postajama na lokaciji: Zagreb

Lokacija:

  Benzinska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 42a
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  2
  Petrol d.o.o.
  Čulinečka cesta 255
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  3
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 117
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  4
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 10a
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  5
  Petrol d.o.o.
  Zagrebačka cesta 169
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  6
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 121
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  7
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 51
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  8
  Petrol d.o.o.
  Remetinečka cesta 151
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  9
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 225
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  10
  Petrol d.o.o.
  Ulica velimira škorpika 18
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  11
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 1
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  12
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  13
  Petrol d.o.o.
  Sisačka cesta 2
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  14
  Petrol d.o.o.
  Karlovačka cesta 221
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  15
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 103a
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  16
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 145a
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  17
  Petrol d.o.o.
  Jadranska avenija 11
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  18
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 61
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  19
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 11c
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  20
  Petrol d.o.o.
  Zagrebačka avenija 9
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  21
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 30
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  22
  Petrol d.o.o.
  Dubrava 62
  Q MAX EUROSUPER 95 1.49 EUR
  23
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 11c
  Q MAX EUROSUPER 100 1.92 EUR
  24
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 1
  Q MAX EUROSUPER 100 1.92 EUR
  25
  Petrol d.o.o.
  Jadranska avenija 11
  Q MAX EUROSUPER 100 1.92 EUR
  26
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 103a
  Q MAX EUROSUPER 100 1.92 EUR
  27
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 61
  Q MAX EUROSUPER 100 1.92 EUR
  28
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  Q MAX EUROSUPER 100 1.92 EUR
  29
  Petrol d.o.o.
  Dubrava 62
  Q MAX EUROSUPER 100 1.92 EUR
  30
  Petrol d.o.o.
  Remetinečka cesta 151
  Q MAX EUROSUPER 100 1.92 EUR
  31
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 225
  Q MAX EUROSUPER 100 1.92 EUR
  32
  Petrol d.o.o.
  Ulica velimira škorpika 18
  Q MAX EUROSUPER 100 1.92 EUR
  33
  Petrol d.o.o.
  Sisačka cesta 2
  Q MAX EUROSUPER 100 1.92 EUR
  34
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 117
  Q MAX EUROSUPER 100 1.92 EUR
  35
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 30
  Q MAX EUROSUPER 100 1.92 EUR
  36
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 10a
  Q MAX EUROSUPER 100 1.92 EUR
  37
  Petrol d.o.o.
  Zagrebačka cesta 169
  Q MAX EUROSUPER 100 1.92 EUR
  38
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 42a
  Q MAX EUROSUPER 100 1.92 EUR
  39
  Petrol d.o.o.
  Čulinečka cesta 255
  Q MAX EUROSUPER 100 1.92 EUR
  40
  Petrol d.o.o.
  Zagrebačka avenija 9
  Q MAX EUROSUPER 100 1.92 EUR
  41
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 145a
  Q MAX EUROSUPER 100 1.92 EUR

  Dizelska goriva

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 42a
  EURODIZEL 1.38 EUR
  2
  Petrol d.o.o.
  Čulinečka cesta 255
  EURODIZEL 1.38 EUR
  3
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 117
  EURODIZEL 1.38 EUR
  4
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 10a
  EURODIZEL 1.38 EUR
  5
  Petrol d.o.o.
  Zagrebačka cesta 169
  EURODIZEL 1.38 EUR
  6
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 121
  EURODIZEL 1.38 EUR
  7
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 51
  EURODIZEL 1.38 EUR
  8
  Petrol d.o.o.
  Remetinečka cesta 151
  EURODIZEL 1.38 EUR
  9
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 225
  EURODIZEL 1.38 EUR
  10
  Petrol d.o.o.
  Ulica velimira škorpika 18
  EURODIZEL 1.38 EUR
  11
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 1
  EURODIZEL 1.38 EUR
  12
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  EURODIZEL 1.38 EUR
  13
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 11c
  EURODIZEL 1.38 EUR
  14
  Petrol d.o.o.
  Sisačka cesta 2
  EURODIZEL 1.38 EUR
  15
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 61
  EURODIZEL 1.38 EUR
  16
  Petrol d.o.o.
  Karlovačka cesta 221
  EURODIZEL 1.38 EUR
  17
  Petrol d.o.o.
  Zagrebačka avenija 9
  EURODIZEL 1.38 EUR
  18
  Petrol d.o.o.
  Dubrava 62
  EURODIZEL 1.38 EUR
  19
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 145a
  EURODIZEL 1.38 EUR
  20
  Petrol d.o.o.
  Jadranska avenija 11
  EURODIZEL 1.38 EUR
  21
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 30
  EURODIZEL 1.38 EUR
  22
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 103a
  EURODIZEL 1.38 EUR
  23
  Petrol d.o.o.
  Zagrebačka avenija 9
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  24
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 61
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  25
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 11c
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  26
  Petrol d.o.o.
  Jadranska avenija 11
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  27
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 103a
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  28
  Petrol d.o.o.
  Dubrava 62
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  29
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 1
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  30
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  31
  Petrol d.o.o.
  Karlovačka cesta 221
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  32
  Petrol d.o.o.
  Sisačka cesta 2
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  33
  Petrol d.o.o.
  Remetinečka cesta 151
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  34
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 225
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  35
  Petrol d.o.o.
  Ulica velimira škorpika 18
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  36
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 117
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  37
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 10a
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  38
  Petrol d.o.o.
  Zagrebačka cesta 169
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  39
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 121
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  40
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 30
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  41
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 51
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  42
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 42a
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  43
  Petrol d.o.o.
  Čulinečka cesta 255
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR
  44
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 145a
  Q MAX EURODIZEL 1.83 EUR

  Autoplin

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Petrol d.o.o.
  Čulinečka cesta 255
  Q MAX AUTOPLIN 0.71 EUR
  2
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 117
  Q MAX AUTOPLIN 0.74 EUR
  3
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 121
  Q MAX AUTOPLIN 0.74 EUR
  4
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 10a
  Q MAX AUTOPLIN 0.74 EUR
  5
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 225
  Q MAX AUTOPLIN 0.74 EUR
  6
  Petrol d.o.o.
  Samoborska cesta 145a
  Q MAX AUTOPLIN 0.74 EUR
  7
  Petrol d.o.o.
  Ulica velimira škorpika 18
  Q MAX AUTOPLIN 0.74 EUR
  8
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 51
  Q MAX AUTOPLIN 0.74 EUR
  9
  Petrol d.o.o.
  Jadranska avenija 11
  Q MAX AUTOPLIN 0.76 EUR
  10
  Petrol d.o.o.
  Remetinečka cesta 151
  Q MAX AUTOPLIN 0.76 EUR
  11
  Petrol d.o.o.
  Sisačka cesta 2
  Q MAX AUTOPLIN 0.76 EUR
  12
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 8
  Q MAX AUTOPLIN 0.77 EUR
  13
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 30
  Q MAX AUTOPLIN 0.77 EUR
  14
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 42a
  Q MAX AUTOPLIN 0.77 EUR

  Plinsko ulje (lož ulje)

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 61
  EURO LOŽIVO ULJE EL 0.95 EUR

  Ukapljeni naftni plin u bocama

  # Benzinska postaja Tip goriva Trenutna cijena
  1
  Petrol d.o.o.
  Avenija većeslava holjevca 42a
  UNP - U BOCI OD 10 KG 127.99 EUR
  2
  Petrol d.o.o.
  Ulica kneza branimira 10a
  UNP - U BOCI OD 10 KG 127.99 EUR
  3
  Petrol d.o.o.
  Ulica velimira škorpika 18
  UNP - U BOCI OD 10 KG 127.99 EUR
  4
  Petrol d.o.o.
  Remetinečka cesta 151
  UNP - U BOCI OD 10 KG 139.99 EUR
  5
  Petrol d.o.o.
  Čulinečka cesta 255
  UNP - U BOCI OD 10 KG 139.99 EUR
  6
  Petrol d.o.o.
  Slavonska avenija 51
  UNP - U BOCI OD 10 KG 143.99 EUR